Kontakt


 „KOSMOS“ a.d. BANJA LUKA
Cetinjska 1, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Telefoni:
Direktor:
+387 51 211-538
Centrala:
+387 51 211-477
+387 51 211-563
+387 51 215-657
+387 51 213-486
+387 51 213-487
+387 51 213-488
Nabavka:
+387 51 211-639
Prodaja:
+387 51 211-450
Faks: +387 51 213-485; +387 51 211-709
e-mail:office@kosmos.ba

Matični broj: 1983890
PIB: 401578080006