Mobilni dezinfekcioni tuneli su novi proizvodi društva, nastali u vrijeme pandemije korona virusa kao rezultat tehničkih mogućnosti i stručnog kadra Društva, a u svrhu borbe protiv COVID-19. 

Mobilni dezinfekcioni tunel (MDT – Kosmos)

VIP tunel

Riječ je o najdjelotvornijoj tehnologiji u čišćenju i dezinfekciji vazduha od virusa, bakterija, ukalupljenih spora, plijesni i drugih organskih spojeva bez zamjene filterskih elemenata i bez nakupljanja patogene mikroflore

TIOKRAFT – fotokatalitički sistemi za prečišćavanje i dezinfekciju vazduha