Površinska zaštita obuhvata:

 • Elektrohemijsku zaštitu metala – galvanizacija
 • Zaštitu materijala farbanjem

U okviru segmenta površinske zaštite ovladali smo sljedećim tehnološkim procesima:

 • Cinkovanja
 • Niklovanja
 • Bakarisanja
 • Srebrenja
 • Bruniranja (oksidacija željeza)
 • Eloksaže (anodna oksidacija aluminijuma)

Galvansko cinkovanjese primjenjuje,  uglavnom,  za zaštitu crnih metala od korozije, kao što su  mašinski dijelovi, opruge, alati…Hromatni sloj na cinku dobija se hemijskim tretiranjem prevlake od cinka i povećava mu zaštitnu moć.

Linija cinkovanja u bubnjevima

Linija je prilagođena sitnijim predmetima. Bubnjevi su kapaciteta oko 50 kg. Proces je zasnovan na slabokiselom postupku pocinčavanja i odlikuje se visokim sjajem i dobrom antikorozionom zaštitom. Pocinkovani dijelovi se dodatno zaštićuju procesom pasiviranja koji možemo izvršiti u plavoj, žutoj i debeloslojnoj pasivaciji.

Linija cinkovanja na vješačima

Linija je namijenjena zaštiti predmeta većih dimenzija (maksimalno 1500×2000 mm), uz  primjenu trovalentne plave pasivacije.

Kvalitet i debljina  nanosa se kontroliše posebnim uređajem, na zahtjev klijenta izdaje se  porotokol o izvršenom mjerenju debljine prevlake.

Galvansko niklovanje

Niklova prevlaka pokazuje veliku stabilnost na vazduhu i kad je uglačana zadržava svoj sjajan izgled, pa se prema tome niklovanjem obezbjeđuje istovremeno zaštita od korozije i dekorativan izgled.

Zbog pouzdanije zaštite od korozije  primjenjuje se niklovanje gvožđa sa međuslojem bakra.

Galvansko bakarisanje

Bakarisanje se vrši alkalnim postupkom čime se obezbjeđuje zaštita od korozije kao i poboljšanje tehničkih karakteristika osnovnog materijala.

Linija bakar-nikl

 Linija je prilagođena za rad u  bubnjevima (sitni predmeti) i na vješačima (maksimalna dimenzija predmeta1200x800 mm)

Galvansko srebrenje

Postupak galvanskog srebrenja sastoji se od elektrolitskog prevlačenja metalnih površina srebrom. Posebno mjesto srebro zauzima u elektrotehnici zbog svoje velike električne provodljivosti.

Prevlake od srebra istovremeno služe i kao zaštita od atmosferske korozije.

Srebrenju se podvrgavaju predmeti od bakra i mesinga. Željezni djielovi se prethodno bakarišu.

Zavisno od dimenzija i karakteristika predmeta, srebrenje se izvodi u bubnju i na vješačima (maksimalne dimenzije predmeta je 1000×700 mm)

Eloksaža (anodna oksidacija)

Eloksaža aluminijuma predstavlja elektrohemijski proces kojim se površinski sloj aluminijuma pretvara u sloj aluminijum oksida, koji istovremeno ima zaštitnu, dekorativnu i funkcionalnu ulogu. Anodnom zaštitom aluminijuma i njegovih legura postiže se zaštita od korozije, električna izolacija i povećava otpornost na habanje.

– Proces oksidacije se odvija u rastvoru sumporne kiseline.

– Debljina oksidnog sloja je od 12 do 30 µm.

– Maksimalna dimenzija predmeta za obradu 1000×800 mm

– Eloksažu vršimo u natur i crnoj boji

Bruniranje (oksidacija željeza)

Bruniranje predstavlja proces hemijske reakcije rastvora određenog hemijskog sastava sa površinom gvožđa ili čelika usljed čega se na površini gradi oksidni sloj čvrsto vezan za osnovni materijal. Debljina prevlake je svega 1-2 µm, što omogućuje zadržavanje tolerancija dijelova  u većini slučajeva.  Bruniranje se najčešće koristi kao zaštita od korozije i dekorativna zaštita oružja, oruđa i alata.

 • U primjeni je topli postupak bruniranja (temp.  do 145°C)
 • Radi postizanja bolje antikorozione zaštite vrši se naknadno nauljavanje
 • Maksimalna dimenzija predmeta za obradu 800×800 mm.

Kvalitet se obezbjeđuje konstantnim praćenjem procesa i finalnom kontrolom u fizičko-hemijskoj laboratoriji od strane visokokvalifikovanog kadra.

Zahvaljujući raspoloživim tehnologijama, stručnom kadru, implementiranim sistemom kontrole kvaliteta specijalizovani smo za elektrohemijsku zaštitu pozicija u visokom stepenu tolerancije.

Galvanizacija posjeduje uređaj za proizvodnju “DEMI” vode (demineralizovane vode).