Direktor: +387 51 211 538, fax 051 213 485

Nabavka: 051 211 639, 051 211 709

Prodaja: 051 211 450

E-mail: office@kosmos.ba, nabavka@kosmos.ba,

marketing@kosmos.ba

Cetinjska 1, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH

Matični broj: 1983890
PIB: 401578080006