Divizija mašinstva raspolaže halom od 13 500m2 u čijem sastavu se nalazi veći broj samostalnih radionica koje su opremljene mašinama i odgovarajućom opremom potrebnom za izvođenje svih vrsta mašinskih radova.

Mašinski pogon raspolaže stručnim kadrovima koji mogu adekvatno odgovoriti na sve poslovne izazove iz svoje oblasti.

U okviru djelatnosti posjedujemo sljedeće tehnologije:

 1. Priprema materijala (sječenjem, savijanjem)
 2. Mašinska obrada metala (klasična i CNC obrada)
 3. Integracija tehnologijom varenja (TIG, MIG, elektro-lučno i tačkasto)
 4. Sklapanje i montaža

Implementiramo visoke standard u oblasti kontrole kvaliteta za šta posjedujemo svu neophodnu mjernu opremu

Divizija mašinstva najveći dio svoje djelatnosti realizuje na projektima transportnih sistema (paleta) za autoindustriju, logističke i skladišne centre.

Divizija mašinstva raspolaže sljedećim tehnologijama:

 • CNC hidraulične makaze
 • CNC hidraulična presa
 • Plazma na gasno sječenje
 • Aparati za zavarivanje (TIG, MIG, elektro-lučno, punkt i autogeni aparati)
 • Univerzalne glodalice i strugovi (klasične i CNC)
 • Hidraulične, ekscentar i prese za savijanje
 • Brusilice za ravno i kružno brušenje
 • Koordinatna bušilica
 • Peći za termičku obradu
 • Različite vrste mjerne opreme